X
GO

URNIK PLESNIH TEČAJEV 2020/21

 

Otroci

program skupina dan ura
MINI KLUB              

1. skupina
2. skupina

ponedeljek 
ponedeljek

16.45 – 17.30
17.45 - 18.30

CICI KLUB

1. skupina (4 leta)

2. skupina (5 let)

sreda 

torek

16.30 – 17.15

17.15 - 18.00

BALETNI VRTEC

začetna (4 leta)

nadaljevalna 1 (5 let)

ponedeljek

četrtek

16.15 – 17.00

15.30 - 16.15

 

Odrasli

program skupina dan ura
HIP HOP LADIES vsi ponedeljek 19.30 - 20.30
LATINO DANCE SOLO

začetna 

nadaljevalna

torek

torek

18.00 - 19.00

19.15 -  20.15

DRUŽABNI PLESI

začetna skupina

začetna skupina

nad. tečaj - 4. stopnja

nad. tečaj - 4. stopnja

nad. tečaj - 11. stopnja

nad. tečaj. - 13. stopnja

klubska 1

klubska 2

nedelja

sreda

sreda

petek

torek

četrtek

nedelja

četrtek

17.30 - 19.00

18.40 - 20.10

20.15 - 21.45

20.00 - 21.30

20.30 - 22.00

19.00 - 20.30

19.00 - 20.30

20.30 - 22.00

Mladina

program skupina dan ura
BALET

baletna pripravnica 1 (6 let)

baletna pripravnica 2 (7, 8 let)                               

balet 1. razred (9 - 10 let)

balet 2. razred (10- 11 let)

 

balet 3. razred (11-12 let)

 

 

PBT začetni

PBT nadaljevalni

tor, čet     

tor, čet                  

pon, tor, čet

pon,

sre, pet

pon, čet

sre

pet

sreda

petek

16.15 – 17.00 

17.00 - 17.45                    

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

16.30 - 18.00

16.00 - 17.00

17.00 - 17.45

17.00 - 17.45

STREET MIX

pionirji (od 6 let in začetniki)

mladinci 

ponedeljek

ponedeljek

17.15 - 18.15

18.15 - 19.30

JAZZ BALET

pionirji (od 6 do 9 let in začetniki)

mladinci

 

člani

sreda

torek in

petek

sreda in

petek

17.15  - 18.30

18.00 - 19.30

17.30  - 19.00

18.45  - 20.15 

19.00 - 20.30

HIP HOP

mini hip hop (6 do 8 let in začetniki)

pionirji 

mladinci

mladinci tekmovalci

pon

tor, čet

tor, čet

pon, sre

17.15 - 18.15

16.30 - 17.30

17.30  - 19.00

18.30 - 20.00

BREAK DANCE

6 do 9 let in začetniki

 

nadaljevalna

pon in

sre

pon, sre

16.30 - 17.30

16.15 - 17.15

16.30 - 18.00